VRIJ SPORTEN

KOM IN BEWEGING

Wat is nou precies vrij sporten?

Vrij sporten bij Common Ground houdt in dat je ‘vrij’ mag sporten en gebruik maken van de meeste toestellen in de Common Ground. Er zijn een aantal voorwaarden en beperkingen voor vrij sporten die hieronder opgesomd worden.

  • Sporten onder minimale begeleiding
  • Ouder dan 16 jaar of het moet ondertekend worden door een oudere
  • Eigen risico formulier invullen om te komen sporten (zie hieronder
  • Mogelijkheid om verschillende urban sports te beoefenen 
  • Nieuwe urban sporters ontmoeten! 
  • Houdt rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte om vrij te kunnen sporten.
  • Vraag naar het gebruik van toestellen of andere materialen altijd aan één van de Common Ground medewerkers
 

 

Eigen risico formulieren

Voor het vrij sporten in de Common Ground ben je verplicht om een ‘Eigen Risico Verklaring’ af te leggen. De eigen risico formulier van Common Ground bestaat uit twee soorten. Eigen risico formulier voor kinderen vanaf 8 jaar tot 16 jaar en de eigen risico formulier vanaf 16 jaar en ouder. 


Ben je jonger dan 16 jaar is een handtekening van je ouders of verzorgers verplicht!

Eigen risico formulier voor kinderen

Eigen risico formulier voor 16+ jaar.

Disclaimer:

Toegang tot onze sporthal geschiedt alleen na ondertekening van een overeenkomst en acceptatie van onze voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten o.a. de plicht om al onze mondelinge en schriftelijke aanwijzigingen op te volgen en tegelijk ook een uitsluiting van elke aansprakelijkheid. Dit is eigen aan de doelstelling en de aard van de activiteiten van onze Stichting. Aanwezigheid, sporten en deelname of bijwonen van welke activiteit dan ook geschiedt dus geheel op eigen risico.